Fr o m höstterminen 2014 bedrivs ingen
undervisning vid El- och Stålgymnasiet.